Testar vidare med svår och tung konditions träning. Ska utvädera den här träningen efter fyra veckor.

Träffar: 4