Käkade årets första julbord på Aludden.  Det var kriminellt gott:) 

Träffar: 21