I skyn med min drönare, längs 190 i höjd, Över Ålandasjön, där äventyret breder ut sig. En horisont av blått, med oändlig vy, Jag svävar fritt i frihetens symfoni.

Min drönare dansar på vindens melodi, Över vattnets yta, där naturen är fri. En spegel av himlen, så klar och djup, Jag följer dess kallelse, i drönarens ljudlösa lopp.

Här är tystnaden min följeslagare, Medan jag utforskar detta himmelska skåde. Naturens skönhet, dess hemligheter jag ser, Längs 190 i höjd över Ålandasjön, jag är här.

Ett ögonblick av frid, i skyn jag är förlorad, Med min drönare som min vingade skara. Denna resa i luften, mitt hjärta jublar högt, Längs 190 i höjd, i skyn jag är sällsamt betagen och stolt.

Så låt oss vår natur vara skattad och bevarad, I denna flygning över vatten så klart. Med min drönare i skyn, en del av skapelsen, Längs 190 i höjd över Ålandasjön, vi upplever naturens skönhet.

***